Kommentar

T.M. Gundem og medarbeidere svarer

Trine Marie Gundem
Overlege
Interessekonflikt:  Nei
Theresa Mariero Olasveengen
Overlege
Knut Erik Hovda
Overlege
Knut Gaustad
Overlege
Christina Schøndorf
Overlege
Morten Rostrup
Overlege
Sten Frøyshov
Overlege
Øystein Undseth
Overlege
Kristian Tonby
Overlege
Aleksander Rygh Holten
Overlege
Kjetil Sunde
Overlege

Vi takker Laake og medforfattere for deres interesse, engasjement og tilbakemeldinger vedrørende våre nylig publiserte erfaringer med kritisk syke covid-19 pasienter innlagt på intensivavdelingen ved OUS Ullevål. Vi er helt enige i at behandlingsvalg skal basere seg på internasjonale kunnskapsbaserte retningslinjer der dette foreligger. Vårt ønske med artikkelen var kun å beskrive og dele våre erfaringer med denne nye sykdommen, hvor vi fulgte intensivtrengende pasienter gjennom forskjellige faser av covid-19. I førsteutkastet av artikkelen inkluderte vi resultater fra pasientene som var ekskludert fra studien, men disse ble fjernet i henhold til tilbakemeldinger fra Tidsskriftet. Vi er enige i at disse pasientene også må medberegnes i helhetsbildet vedrørende behandling og utkomme.

Published: 20.07.2020
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media