Kommentar

Er alkohol sunt for hjertet?

Hans Olav Fekjær
Psykiater
Interessekonflikt:  Nei

Dag Thelle hevder i Tidsskriftet nr. 9 at «Alkohol i såkalte moderate doser som syv–åtte enheter i uken beskytter mot hjerteinfarkt» (1). Dette bygger han på en metaanalyse av observasjonsstudier (2). Slike studier har konkludert med at alkohol forebygger flere enn 20 sykdommer (3). For alle sykdommene inntrer den antatt positive effekten ved omtrent samme dose, ca. et glass per dag.

Svakhetene ved denne type studier er selvsagt velkjente. For eksempel fant en metaanalyse av observasjonsstudier at østrogener forebygger infarkt, og slike studier syntes også å vise at vitamin E forebygger infarkt. Randomiserte studier viste at disse observasjonsstudiene ga gale konklusjoner.

En rekke studier har vist at moderat alkoholbruk er vanligst i grupper som lever sunt. En av dem konkluderte med at «moderat alkoholforbruk er en sterk indikator på optimal sosial status (…) mange risikofaktorer som sjelden eller aldri tas med i observasjonsstudier, er forbundet med alkoholbruk»(4). Av de 16 sykdommene som Wikipedia lister opp som ”livsstilssykdommer”, forebygger alkohol tilsynelatende tolv.

Artikkelen Thelle baserer seg på, hevder feilaktig at dens konklusjon stemmer med studier basert på «Mendelian randomization». Tre av de fire studiene det henvises til, har ikke data om sykelighet eller dødelighet. Den fjerde konkluderer med at «reduksjon av alkoholforbruket, selv for lette eller moderate drikkere, er bra for den kardiovaskulære helsen» (5). 

Så mye forskning som belyser spørsmålet om alkohol og hjertesykdom, er det vanskelig å forstå at Thelle valgte å bygge på én enkelt publikasjon bygget på observasjonsstudier. 

Litteratur:

1.    Thelle DS: Er alkohol sunt for hjertet? Tidsskr Nor Lægefor 2020 140:848.
2.    Wood AM et al: Risk thresholds for alcohol consumption: combined analysis of individual-participant data for 599 912 current drinkers in 83 prospective studies. Lancet. 2018; 391:1513-1523.
3.    Fekjær HO: Alcohol – a universal preventive agent? Addiction 2013 108:2051-7.
4.    Hansel B et al:. Relationship between alcohol intake, health and social status and cardiovascular risk factors in the Urban Paris‐Ile‐de‐France cohort: is the cardioprotective action of alcohol a myth? Eur J Clin Nutr 2010; 64:561–568.
5.    Holmes MV et al.: Association between alcohol and cardiovascular disease: Mendelian randomisation based on individual participant data. BMJ 2014: 349:g4164.

Publisert: 18.06.2020
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media