Kommentar

Usikre Covid19-tester

Eivind Meland
Fastlegevikar og prof emeritus
Interessekonflikt:  Nei

Marit Teigen Hauge og medarbeidere presenterer et kasus i Tidsskriftets nr. 7 der en pasient med negative nasofarynksprøver utvikler ARS med sars-CoV-19 infeksjon (1). Falsk negative testresultater av PCR-testing har det vært lite fokus på hos helsemyndigheter og presse. En artikkel i Radiology fra tidligere i år viser at det er en erkjent svakhet med testen (2). Det er litt vanskelig å finne ut nevnerne i tallene fra artikkelen, men jeg regner meg fram til at PCR har sensitivitet på 0,71 og CT 0,97. Slik jeg leser artikkelen er det 850 covid-19-syke basert på typisk klinikk og typiske CT-funn. 164 har sannsynlig annen sykdom. Det tar gjennomsnittlig 5 dager fra en negativ PCR blir positiv hos covid-19-syke, ifølge forfatterne.

Det er mye usikkerhet knyttet til pandemien. Validitetsbegrensninger av test-regimet er bare ett av dem. Imidlertid burde den lave sensitiviteten av PCR-testen ført til større skepsis med tanke på å bare teste høyprevalenspopulasjonen, de med kliniske funn som indikerer sykdom. Det gjør det også vanskelig å forstå at myndighetene bare vil gi karantenefritak for dem som har hatt positiv PCR-test, og ikke dem som har positiv immunglobulin-test.

Referanser

1. Hauge MT, Nilsen E, Nordseth T. Acute respiratory distress syndrome in a patient with COVID-19 and negative nasopharyngeal swabs. Tidsskrift for den Norske laegeforening :. 2020;140(7):688-90.
2. Ai T, Yang Z, Hou H, Zhan C, Chen C, Lv W, et al. Correlation of Chest CT and RT-PCR Testing in Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) in China: A Report of 1014 Cases. Radiology. 2020:200642.

Publisert: 03.06.2020
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media