Kommentar

Tilsvar til "Lazy bladder" av Ragnar Stien

Anine Lie
Klinisk stipendiat
Interessekonflikt:  Nei
Anna Bjerre
Seksjonsoverlege
Barneklinikken, Oslo Universitetssykehus
Ann Christin Gjerstad
Overlege
Barneklinikken, Oslo Universitetssykehus

Takk for interessant kommentar og beskrivelse av uhyggelige avstraffningsmetoder. Betegnelsen «battered child»-blære er ukjent for oss. Vi er klar over at noen barn tidligere ble avstraffet når de tisset på seg, men hører sjelden om det i dag. Kunnskap om sengevæting er i dag større både blant leger og foreldre enn det var tidligere, og inkontinens hos barn er heldigvis ikke like tabubelagt som det en gang var. Behandlende leger fokuserer nå på å identifisere hvilken årsakssammenheng sengevætingen kan ha og målet vårt med denne artikkelen er å styrke denne kompetansen ytterligere.

Det du skriver er likevel en nyttig og viktig tankevekker. Vi håper generelt at behandler oppnår en fortrolig allianse med barnet slik at opplysninger av denne typen kan komme frem, men alt helsepersonell bør nok ha det utenkelige at foreldrene straffer/skader sitt eget barn lenger fremme i bevisstheten. Gjennom å forklare barn og foreldre årsaksmekanismene bak inkontinens og iverksette målrettet behandling må man håpe at foresatte som eventuelt benytter avstraffing ved urinlekkasjer, etter konsultasjonen får andre nyttige og humane verktøy de kan benytte når barnet tisser på seg. At de forstår at dette ikke er noe barnet kan noe for og at avstraffing ikke vil hjelpe. Pavlovs prinsipper bruker vi, men da på en annen måte og fokus ved bruk av alarm som behandlingsmetode.

Published: 08.05.2020
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media