Kommentar
Respiratorisk alkalose ved fremskreden lungesykdom av covid-19?