Kommentar

Matintoleranse hos barn – IgG matantistoffer

Dag Tveiten
Laboratoriesjef, Bioingeniør Lab1 AS
Interessekonflikt:  Ja
Dag Tveiten er Laboratoriesjef/daglig leder og deleier av Lab1 AS som utfører IgG Total matantistoff tester

I svaret fra Chandra Sekhar Devulapalli er det mange påstander, men ingen nye fakta. Allergiforeningene (EACCI fra Europa, AAAAI fra USA, CSACI fra Canada) fraråder bruk av IgG4 tester til utredning av matintoleranser/matallergier. Det er jeg helt enig i. IgG4 matantistoff-tester er ikke egnet som diagnostisk verktøy, ei heller som virkemiddel til å sette opp eliminasjonsdietter. IgG4 matantistoff-tester kan muligens være nyttige ved visse tilstander som ved eosinofil øsofagitt (2). Imidlertid benyttes det nesten ikke tester av denne typen. Testene som finnes er basert på IgG Total (IgG1, IgG2, IgG3 og IgG4, og konklusjonene til allergiforeningene kan av den grunn ikke benyttes for IgG Total. Eliminasjonsdiett basert på høye titer av IgG Total matantistoff anbefales i retningslinjene til Deutschen Gesellschaft für Verdauungsund Stoffwechselkrankheiten (DGVS) og Deutschen Gesellschaft für Neurogastroenterologie und Motilität (DGNM) (3). Flere studier om den kliniske nytteverdien av eliminasjonsdiett basert på høye titer av IgG Total matantistoff-tester er underveis.

Litteratur:

1. Devulapalli CS. Matintoleranse hos barn. Tidsskr Nor Legeforen 2020 May 4;140(7). doi: 10.4045/tidsskr.20.0122. Print 2020 May 5.
2. Clayton F, Fang JC, Gleich GJ et al. Eosinophilic Esophagitis in Adults is Associated With IgG4 and not Mediated by IgE. Gastroenterology 2014;147:602-607
3. P. Layer, V. Andresen, C. Pehl et al. S3-Leitlinie Reizdarmsyndrom: Definition, Pathophysiologie, Diagnostik und Therapie. Gemeinsame Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Verdauungsund Stoffwechselkrankheiten (DGVS) und der Deutschen Gesellschaft
für Neurogastroenterologie und Motilität (DGNM). Z Gastroenterol 2011; 49:237–293

Published: 28.05.2020
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media