Kommentar
Matintoleranse hos barn – IgG matantistoffer