Kommentar

Sykehjem etter Covid19.

Oddmund Suhrke
Sykehjemsoverlege
Interessekonflikt:  Nei

Etter 12.mars har livet på norske sykehjem endret seg radikalt. Ingen besøk på hjemmet og ingen besøk til pårørende går greit noen uker, men er for mange en spesiell situasjon. En interessant effekt kan være at søknad om plass på sykehjem kan gå ned. Dette gjelder ikke de mest pleietrengende, men gruppen moderat demente. Som nå får en tøff overgang fra hjem til sykehjem.

Published: 11.04.2020
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media