Kommentar

Rettelse

Irene Thoresen Rønold
Journalist i Tidsskrift for Den norske legeforening
Interessekonflikt:  Nei

Hei!

Takk, Fredrik Eika, for at du gjorde oss oppmerksomme på dette. Du har helt rett, og feilen er nå rettet i nettutgaven.

Med vennlig hilsen Irene Thoresen Rønold, på vegne av redaksjonen i Tidsskriftet

Published: 17.04.2020
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media