Kommentar

Kryssimmunitet og barnevaksinasjon - beskytter mot covid-19?

Chandra Sekhar Devulapalli
Rådgivende overlege NAV arbeid og ytelser Kristiania
Interessekonflikt:  Nei

Takk for en god og grundig gjennomgang av kryssimmunitet i en nylig publisert kronikk av prof Munthe (1). Kryssimmunitet grunnet tidligere eksponering for sesongkoronavirus kan være en mulig forklaring hvorfor barna synes å være beskyttet og utvikler mild eller ingen sykdom (1,2). Men denne aldersgruppen er mindre utsatt også for andre koronavirusutbrudd i nyere historie, som sars og mers (2). Dette står i kontrast med de årlige utbruddene av sesonginfluensa, hvor 20–30 % av den pediatriske befolkningen er rammet (2). Det er kjent at det finnes en rekke ulike og ufarlige koronavirus som fører til uskyldige forkjølelser blant barn og voksne. Slike forkjølelser fører til dannelse av antistoffer som holder seg i 1-3 år. Sars førte til immunitet i 8-10 år hos de fleste, mens sykdommen mers ga mye kortere immunitet. Det er sannsynlig at gjennomgått covid-19 medfører en tids immunitet, men varighet av immuniteten får vi ikke svar på før om mange år.

For enkelte sykdommer vil vaksinasjonen føre til livslang beskyttelse, i andre tilfeller reduseres effekten etter noen år og man trenger oppfriskningsdoser. Kan det tenkes at anbefalt vaksinasjon for barn i offentlig regi ”beskytter” mot utvikling av covid-19? En norsk studie indikerer sterke nedgangen i konsultasjoner på grunn av gastroenteritt som kan ha sammenheng med innføring av rotavirusvaksine i barnevaksinasjonsprogrammet (3). Likeledes pneumokokkvaksinen kan ha ført til redusert forekomst av ørebetennelse hos barn (4).

Kan det være slik at eldre med svekket immunforsvar har høyere risiko nettopp fordi de mangler «aktivt immunforsvar»? Medfører barnevaksinasjon en slags kryssimmunitet mot å utvikle covid-19? Per i dag har vi ikke sikker svar. Men det er verd å undersøke betydning av vaksinasjon i denne ekstraordinær pandemisituasjon. Det pågår diskusjoner i flere land (Australia, Tyskland, Nederland, India) hvor man vurderer BCG vaksine i risikogrupper som helsepersonell og eldre og for å beskytte mot covid-19. Kan det tenkes at de er riktig veien å gå i påvente av en spesifikk vaksine mot covid-19?

Litteratur:

1. Munthe LA. Koronaviruset – kryssimmunitet, flokkimmunitet og vaksineutvikling. Publisert: 8. april 2020 Tidsskr Nor Legeforen 2020 doi: 10.4045/tidsskr.20.0298
2. Devulapalli CS. Covid-19 ‒ mildt forløp hos barn. Publisert: 24. mars 2020.Tidsskr Nor Legeforen 2020. doi: 10.4045/tidsskr.20.0231.
3. Sandvik H. Barn på legevakt med gastroenteritt før og etter innføring av rotavirusvaksinen. Tidsskr Nor Laegeforen. 2020 Mar 24;140(5).
4. Sandvik H. Barn på legevakt med ørebetennelse etter innføring av pneumokokkvaksinen. Tidsskr Nor Laegeforen. 2020 Mar 24;140(5).

Published: 12.04.2020
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media