Kommentar

Hvordan varsle hvem som blir de sykeste?

Ole Wilhem Bøe
Ulønnet forsker ved Sykehuset Innlandet
Interessekonflikt:  Nei

Jeg er begeistret over hvor raskt Covid-19 tilfeller er beskrevet fra Bærum sykehus (1). En del pasienter ble meget dårlige. Med artifisiell intelligens av New York University er 3 funn fra pasienter fra Wenzhou, Kina vurdert som indikatorer for alvorlig klinisk forverring: ALAT, dype muskelsmerter og hemoglobinstigning (2). I vår artikkel om et anfall av idiopatisk kapillærlekkasje fant vi en betydelig økning i hemoglobin (hemokonsentrasjon) som vi tolket som forårsaket av plasmalekkasje gjennom kapillærene (3). Hemoglobin inngår ikke i de diagnostiske verktøy brukt til vurdering av pasientene i artikkelen. Hemoglobin er ikke notert i tabellene. Min tanke er at de tre parametre indikerer plasmalekkasje med hemokonsentrasjon, og begynnende kompartmentsyndrom. Fant man slike tegn som kunne varslet hvem som ble de sykeste pasienter?

Litteratur:

1. Håkon Ihle-Hansen, Trygve Berge, Anders Tveita med flere: Covid-19: Symptomer, forløp og bruk av kliniske skåringsverktøy hos de 42 første pasientene innlagt på et norsk lokalsykehus. Tidsskriftet 10. april 2020, doi: 10.4045/tidsskr.20.0301
2. Xiangao Jiang, Megan Coffee, Anasse Bari et al: Towards an Artificial Intelligence Framework for Data-driven Prediction og Coronavirus Clinical Severity. CMC, 2020(63,1): 537-551, CMC doi:10.32604/cmc.2020.010691
3. Ole Wilhelm Bøe, Kjell Sveen, Magne Børset, Kirk M. Druey: Raised Serum Levels of Syndecan-1 (CD138), in a Case of Acute Idiopathic Systemic Capillary Leak Syndrome (SCLS) (Clarkson’s Disease). Am J Case Rep 2018; 19:176-182,

Published: 13.04.2020
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media