Kommentar
Høyt serum-ferritin ikke kun uttrykk for leversvikt