Kommentar
Hemofagocytisk lymfohistiocytose ved høy ferritin og Covid-19