Kommentar

Delir og Covid-19

Bjarte Hitland
Overlege
Interessekonflikt:  Nei

Takk for ein god og grundig gjennomgang av delir ved Covid-19. Eit juridisk poeng er verdt å kommentere. Vedtaket etter §4A i lov om pasientrettar skal vere begrunna i pasienten sitt behov for helsehjelp. Isolasjon av pasienten for å unngå smitte til personale eller andre er ikkje grunnlag for tvangsbehandling etter lov om pasientrettar. Eit vedtak om slik isolasjon må vere begrunna i smittevernlova §§ 5.2-5.4 og §5.8.

Publisert: 03.04.2020
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media