Kommentar

Barn og responser mot sarsviruset

Ludvig Munthe
professor
Interessekonflikt:  Nei

Takk for kommentarer fra Chandra Sekhar Devulapalli.

Adaptiv immunitet består av antistoffsvar som kan nøytralisere virus og hindre opptak. I tillegg er det avgjørende med T-celleresponser som er nødvendig for å drepe virusinfiserte celler (1) og dermed fjerne viruskilden fra kroppen. Det er fortiden lite fokus på T-celleresponser i mediebildet. Men, vellykkede hukommelses T-celler mot sarsvirus ble funnet 11 år etter sarssykdom (2). Slike funn viser at personer som har gjennomgått sarsinfeksjon har langvarig T-celleimmunitet. Det er den samlede immunresponsen fra T-celler og B-celler og gir immunitet mot viruset og langvarig beskyttelse.

Det er en klar mulighet for kryssimmunitet mot sars-CoV-2 for T- og B-celler som tidligere har beskyttet oss mot sesongkoronavirus. Dette skyldes at koronavirusfamilien deler antigene egenskaper. Det er derimot ikke sannsynlig med kryssreaksjon fra antistoff eller T-celler mot influensavirus, RS-virus, BCG, eller mot pneumokokkvaksiner. Dette fordi disse mangler helt fellesantigener med koronavirus. En T-celle som reagerer på influensaviruspeptid på HLA molekyler vil dermed ikke kunne reagere på sars-CoV-2 da det mangler helt sekvenslikhet. Det er ingen grunn til å tro at BCG-vaksiner vil forbedre på spesifikk immunitet mot sars-CoV-2. Men, pneumokokkvaksiner kan beskytte mot bakteriell lungebetennelse som ville kunne komplisere en sarsinfeksjon.

Barn er antagelig beskyttet fordi de 1) har et velfungerende or raskt responderende immunsystem som også ikke har tendens til å overreagere på denne virusfamilien. 2) Immunsystemet til barn og unge har antagelig rikelig erfaring med virusfamilien gjennom eksponering til vanlig sesongkoronavirus (se kronikk for referanser). Dette betyr at barn vil ha en relevant B-celleimmunitet som også kan videreutvikles (i kimsenterreaksjon for å få enda bedre antistoff) eller på forhånd ha klare T-celler som kan kryssreagere med en gang celler blir infisert med sarsviruset.

Når man skal konkludere at noen har utviklet immunitet blir det feil bare å se på antistoffsvar, det kan ikke utelukkes at gode T-cellesvar kan forklare lavere nivåer eller negative tester for nøytraliserende antistoffer: Dersom barn eller unge har kryssreaktive T-celler som er klare til å angripe smittede celler, vil det være mindre anledning for immunsystemet å utvikle nøytraliserende antistoffer mot S-protein. Dette funnet vil i så fall være et resultat av god immunitet, ikke dårlig. En mulig konsekvens av gode T-celleresponser er få virus i luftveiene. Dette er en av flere grunner til negative PCR-tester for sars-CoV-2.

Litteratur:

1. Channappanavar R, Fett C, Zhao J, Meyerholz DK, Perlman S. Virus-specific memory CD8 T cells provide substantial protection from lethal severe acute respiratory syndrome coronavirus infection. J Virol. 2014;88(19):11034-44.
2. Ng OW, Chia A, Tan AT, Jadi RS, Leong HN, Bertoletti A, et al. Memory T cell responses targeting the SARS coronavirus persist up to 11 years post-infection. Vaccine. 2016;34(17):2008-14.

Published: 15.04.2020
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media