Kommentar

Åpenhet om usikkerhet

Eivind Meland
Fastlegevikar og professor emeritus
Interessekonflikt:  Nei

Takk til Linn Getz for tankevekkende innspill om dannelse. Sakkyndige og eksperter som opptrer bedrevitende fortjener ikke respekt. Folkehelseinstituttet opptrer nå svært forbilledlig med å være åpen om sin usikkerhet. Det bør vi alle lære av. Vi inviteres inn som faglig ekspertise i mange sammenhenger. Kunsten å tvile og å formidle tvil vil vi som regel alle vokse på. Det gjelder i pasientkontakter, som henvisere, som premissleverandører i barnevernssaker og som sakkyndige i retten. Jeg har spesielt vært opptatt av de etiske fallgruver som ligger i å bli støttespillere for den ene part der familier er i konflikt etter skilsmisse. Råd for legeetikk har nå sendt saken videre til de fagmedisinske foreningene, og jeg håper på at disse kan gi innspill til rådet i utarbeiding av etiske forsiktighetsregler.

Publisert: 01.04.2020
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media