Kommentar

Angiotensinreseptorblokkere og sars-CoV-2

Munthe Ludvig A
professor
Interessekonflikt:  Nei

Det ble tidlig varslet om muligheten for problemer angiotensinreseptorblokkere, men en lang rekke medisinske og kardiologiske miljøer har avvist dette. Referansen nedenfor fra University of California San Diego er en ikke-fagfellevurdert gjennomgang fra noen uker tilbake, den finner heller ikke at det er grunn til å bytte bort fra angiotensinreseptorblokkere (1).

Litteratur:

1. Sriram K, Insel PA. Dangers of ACE inhibitor and ARB usage in COVID-19: evaluating the evidence. medRxiv. 2020:2020.03.25.20043927.

Published: 15.04.2020
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media