Kommentar
Alternativ till morfin för palliativa patienter med njursvikt