Kommentar

Alternativ till morfin för palliativa patienter med njursvikt

Bertil Agge Eriksson
sjuksköterska hemsjukvården i Trysil kommune
Interessekonflikt:  Ja

En mycket bra artikel. Som sjuksköterska har jag ibland upplevt att morfinet inte ger den förväntade symtomlindringen vid palliativ omvårdnad. Även fast vi ger upprepade subkutana doser med morfin kvarstår smärta eller obehag. Vi behöver här alternativ att kunna ge subkutant så även patienter med en nedsatt njurfunktion kan få en god symtomlindring. Flera läkare känner inte till att morfinets metaboliter ansamlas och kan ge problem vid en nedsatt njurfunktion (1). Vilken alternativ opioid kan vi ge när symtomlindring med morfin inte fungerar? (2)

Jag ser fram mot att få läsa om era erfarenheter och förslag till symtomlindring för denna patientgrupp.

Litteratur:

1. Rurup, M.L., Rhodius, C.A., Borgsteede, S.D. et al. The use of opioids at the end of life: the knowledge level of Dutch physicians as a potential barrier to effective pain management. BMC Palliat Care 9, 23 (2010). https://doi.org/10.1186/1472-684X-9-23
2. The Marie Curie Palliative Care Institute Liverpool. Guidelines for LCP Drug Prescribing in Advanced Chronic Kidney Disease (estimated glomerulaer filtration rate < 30 ml/min). Tilgjengelig fra http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20130107105354/http:/dh.gov.u…

Published: 15.04.2020
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media