Kommentar
Alternativ til morfin for palliative covid-19 pasienter