Kommentar

Å spå om fremtiden

Per Henrik Zahl
Seniorforsker, Folkehelseinstituttet
Interessekonflikt:  Nei

Å spå om fremtiden med dårlige data og dårlige modeller er vanskelig.

England bommet på Tyskland sin produksjon av stridsvogner med en faktor på 4 i 1942/3. I sin etterretning bommet USA på militæret i Sovjetunionens andel av BNP med en faktor på 2,5. Bedre er det ikke i medisin når man modellerer influensa (1). Etter rundt 50 år med modellering og overvåking (med gode data) varierer dødeligheten med en faktor på minst 2,5. Enda verre kan det være med Covid-19. Her vet man nesten ingenting om prevalens og dødelighet ligger kanskje i områder 0,05 til 1 % (1). Det blir rundt 40 millioner dødsfall (som ved Spanskesyken) hvis 60 % blir syke med 1 % dødelighet. Men disse er meget gamle. Hvis forventet gjenstående levealder er 5 % av ved spanskesyken, så blir effekten 1 % av hva man så ved spanskesyken. En prosent! I beste fall blir det som ved mild influensa.

Litteratur:

1. Ioannidis, J. A fiasco in the making? As the coronavirus pandemic takes hold, we are making decisions without reliable data. Stat 17.03.2020. https://www.statnews.com/2020/03/17/a-fiasco-in-the-making-as-the-coron… Lest 30.03.2020.

Published: 18.03.2020
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media