Kommentar
Mammografiscreening og overdiagnostikknok en gang