Kommentar

Informasjon om overdiagnostikk

Bjørn Hofmann
Professor
Interessekonflikt:  Nei

Professor emeritus og seniorforsker ved Kreftregisteret, Eiliv Lund, har tre innvendinger til min artikkel om informasjonen om mammografiscreening til kvinner i Norge. For det første beklager han at jeg ikke gjør kvalitative vurderinger av studier om overdiagnostikk. For det andre understreker han at hans egen studie om overdiagnostikk er nyest og gir best informasjonen om dette. For det tredje bruker han koronaepidemien til å argumentere for paternalisme i mammografiscreening.

Innvendingene fortjener svar. For det første handler min studie om informasjonsmateriellet fra Mammografiprogrammet fra 1996 til 2017. Den handler ikke om kvaliteten til studier om overdiagnostikk.
For det andre er det uenighet om Lunds studie er så metodisk eksemplarisk som han selv hevder (1). Det er kjent at forskere med tilknytning til screeningprogrammer publiserer lavere verdier av overdiagnostikk enn uavhengige forskere (2). Min studie handler uansett ikke om hva som er riktig omfang av overdiagnostikk, men hva kvinnene informeres om.
For det tredje kan ikke smitteverntiltak ved koronaepidemien brukes til å argumentere for paternalisme i mammografiscreening. Den moralsk relevante forskjellen er at man ved smitte står i fare for å påføre andre skade (direkte). Det gjør man ikke ved å unnlate å møte til mammografiscreening.

Lunds analogi kan brukes til å argumentere for at «samfunnet må ta avgjørelser for å beskytte grupper av individer» ved å befordre befruktning, for som Lund påpeker: «Den viktigste beskyttende faktor [mot brystkreft] er høyt barnetall.» Jeg håper og tror ikke at Lund går inn for tvangsbefruktning av kvinner for å beskytte dem mot brystkreft, men det illustrerer at korona-analogien og paternalisme-argumentet ikke er holdbart.

Litteratur:

1. Zahl PH. Letter comments on EJC published paper: ‘No overdiagnosis in the Norwegian Breast Cancer Screening Program estimated by combining record linkage and questionnaire information in the Norwegian Women and Cancer study’. European Journal of Cancer. 2018;97:49-50.
2. Hofmann B. Fake facts and alternative truths in medical research. BMC medical ethics. 2018;19(1):4.

Published: 12.03.2020
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media