Kommentar

Hva hvis man ikke vet hvilken modell man skal bruke?

Per-Henrik Zahl
Lege, Folkehelseinstituttet
Interessekonflikt:  Nei

John PA Ioannidis etterspør mer og bedre data for å forstå Covid-19 epidemien og advarer mot at tiltakene som nå gjøres ikke er basert på evidence (1). Foreløpig mangler data om prevalens (leger må prioritere testing av syke fremfor å samle inn data til forskning fra asymptomatiske) og letalitet kan ikke studeres før alle syke enten er friske eller har dødd. Myndighetene må gjøre tiltak basert på de data man har.

Kunnskap om tidligere epidemier kan og bør også brukes. Forskere siterer statistiske modeller som estimerer infeksjonsrater, antall døde, og epidemiens varighet, men ingen konsensus finnes (2). Forskere er ikke enige. Hvem skal vi tro på? Forskjell mellom forskerne skyldes ikke data, men hvordan forskere modellerer data. Usikkerheten i prognoser kan ikke gies med en modell. Usikkerheten er representert ved hele variasjonsbredden til hva eksperter mener, inkludert hver ekspert sin usikkerhet (2). Antall nye Covid-19 syke i USA om 14 dager varierer med en faktor på 50 (fra 10 000 til 500 000 syke) når man spurte dem sist uke. Hvis man sammenlikner alle ekspertenes mest sannsynlig estimater, varierte de med en faktor på 7 (fra 10 000 til 70 000). Covid-19 sin ukjente natur er en selvfølgelig forklaringen, men også mangel på kunnskap om hvordan folk vil beskytte seg mot infeksjon. Når de viktigste parametrene i modellene er ukjente, blir det vanskelig å planlegge ut fra modeller, tenker jeg.

Men man kan ta antall syke i dag (2383) og si at om en uke vil man trenge rundt 2383/20=120 respiratorer (5% blir alvorlig syke).

Og istedenfor å telle letalitet i prosent av alle syke, burde man oppgi letalitet etter f eks 65 år og sammenlikne med influensa. Nesten ingen under 65 år dør av Corona. Ti prosent letalitet hos de eldste er høyt , og 100 ganger høyere enn hos unge (3). Kanskje burde man isolert alle på sykehjem og informert eldre i Norge bedre?

Litteratur:

1. Ioanidis JPA. A fiasco in the making as the coronavirus pandemic takes hold we are making decisions without reliable data. Statsnews 17.03.2020. https://www.statnews.com/2020/03/17/a-fiasco-in-the-making-as-the-coron…

2 Boice J, Wiederkehr A. Infectious Disease Experts Don’t Know How Bad The Coronavirus Is Going To Get, Either. 538.com.

3 Begley S. New analysis breaks down age-group risk for coronavirus — and shows millennials are not invincible. Statnews 18.03.2020. www.statnews.com/2020/03/18/coronavirus-new-age-analysis-of-risk-confir…

Published: 22.03.2020
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media