Kommentar

Feil tall?

Elisabeth Sandbakken
Medisinstudent, UiO
Interessekonflikt:  Nei

I artikkelen står det "Ifølge Grasselli trenger 12 % av de innlagte pasientene intensivbehandling...". Grasselli sa at 12,7 % av alle de 5000 som til da, hadde testet positivt (ikke bare av de innlagte), hadde behov for intensivbehandling.

Published: 13.03.2020
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media