Kommentar

Rette ord på overtid

Hans Erik Heier
Professor emeritus, tidl. avd. overlege
Interessekonflikt:  Nei

Per Vaglums artikkel kan egentlig kommenteres med bare "Ja! Amen!". Foretaksmodellen har spilt sykehusene i hendene på økonomer og konsulenter som ikke aner noe om det de styrer. Foretaksmodellen er blitt innbegrepet av "aktør-brikke"- forholdet: de som leder og bestemmer (aktørene), gjør dette etter sine egne kriterier og forlanger at fagfolkene (brikkene) skal utføre det de får beskjed om under de forhold og rammebetingelser de blir tildelt. Situasjonen ved Oslo Universitetssykehus er klassisk: planene har møtt unison motstand fra "brikkene", og det får "aktørene" til å bli enda mer fanatiske og sikre i sin sak. Foretaksmodellen må skrotes. Men det er viktig å huske at den kom til erstatning for en svarteperlignende, fylkeseid modell som trolig var enda verre. Legeforeningen bør snarest starte arbeid for å finne hvor veien skal gå videre herfra.

Published: 02.02.2020
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media