Kommentar
P-verdier og konfindensintervall er det samme