Kommentar

For tidlig å konkludere om det nye koronaviruset

Gunnar Hasle
Lege ved Reiseklinikken
Interessekonflikt:  Nei

Preben Aavitsland, skriver i lederartikkel 29. januar 2020 at koronavirusepidemien vil ramme Norge. At det er sannsynlig at vi får tilfeller i Norge kan vi være enige om, men det er en rekke ting vi ennå ikke kan vite.

Først og fremst vet vi ikke om dette er et virus som lar seg stoppe med smitteverntiltak, slik vi så ved SARS-epidemien. Det spørsmålet får vi kanskje svar på innen et par uker, når vi begynner å se om tiltakene i Kina har effekt. Inntil videre må vi handle som om det er mulig å hindre spredningen av viruset.

Vi vet ikke om, eller i hvor stor grad, eventuelle smitteverntiltak virker. Folkehelseinstituttet er uklare i spørsmålet om munnbind vil ha effekt, og antyder at feil bruk kan øke smittefaren fordi man tar seg oftere til ansiktet (1). De skriver ikke noe om at riktig bruk kan redusere smittefaren. En ny randomisert studie (2) viste at helsepersonell som tok hånd om influensavaksiner ikke fikk mer influensa om de brukte kirurgiske munnbind enn om de brukte N95 masker. Folkehelseinstituttet har så langt ikke gått inn for rutinemessig febermåling på flyplasser hos folk som kommer fra områder med 2019-nCoV. Begrunnelsen er at det ansees som lite effektivt, blant annet fordi viruset synes å kunne smitte i inkubasjonsfasen. Situasjonen er imidlertid at vi ikke vet hvor effektivt det eventuelt er, og det er vanskelig å forestille seg at dette billige og ufarlige tiltaket på noen måte kan øke risikoen for smitteimport.

Vi vet ikke hvor farlig dette viruset er. Vi vet ikke hvor stor andel av de smittede som blir syke. Før vi får telt opp alle til slutt vet vi heller ikke hvor mange av de syke som dør. Det er ingen grunn til å skremme publikum, men når vi ser hvor alvorlig kinesiske myndigheter, som står midt oppi utbruddet, tar det, er det vel naturlig å uttrykke en viss grad av bekymring.

På Reiseklinikken får vi nå mange spørsmål om reiseråd. Folk har kjøpt og betalt reisen, og skal dra om kort tid. Vi svarer at så lenge Folkehelseinstituttet og UD sier at de kan reise vil ikke vi fraråde det. Det ser ut til at viruset ikke er veldig farlig for unge, friske mennesker, men man kan komme til å bli utsatt for strenge karantenetiltak. Inntil vi vet hvordan dette utbruddet utvikler seg vil det ikke være lurt å bestille en ny reise til et fjernt reisemål, men heller se an situasjonen.

Litteratur:

1. Folkehelseinstituttet. Nytt koronavirus (coronavirus) 2019-nCOV – fakta, råd og tiltak. https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/2019-ncov/fakta-om-ny…. Lastet ned 30.1.20.
2. Loeb, M., Dafoe, N., Mahony, J., John, M., Sarabia, A., Glavin, V., ... & Webb, A. (2009). Surgical mask vs N95 respirator for preventing influenza among health care workers: a randomized trial. Jama, 302(17), 1865-1871.

Published: 30.01.2020
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media