Kommentar
Akutt svimmelhet og behovet for økt otonevrologisk kompetanse