Kommentar

FHI overvåker infeksjoner gjennom diagnosekodene på regningskort

Geir Lindquist Sporaland
fastlege
Interessekonflikt:  Nei
Gunnar Mouland
Bjørn Bratland
Ellen Rygh
Harald Reiso

Takk til Gry Grøneng og Trine Hessevik Paulsen fra Folkehelseinstituttet for interesse for artikkelen og verdifull innsikt i hvordan FHI benytter seg av KUHR-data. Vi vil samtidig minne om at det særlig er for konsultasjoner at vi finner godt samsvar mellom diagnosekoder og journalnotat.

Published: 12.12.2019
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media