Kommentar
FHI overvåker infeksjoner gjennom diagnosekodene på regningskort