Kommentar
Studien har stora brister och visar snarare ökad psykiska ohälsa