Kommentar
Slutsatsen baserad på AJP's data sannolikt motsatt