Kommentar
Kunnskapsbasert praksis mer dekkende enn evidensbasert medisin