Kommentar

Indikasjon for pacemakerimplantasjon?

Olaf Kleinau
Kardiolog, Sykehuset Levanger
Interessekonflikt:  Nei

I sin kasuistikk presenterer Ihle-Hansen et.al en lite kjent årsak til kortvarig bevissthetstap. Pasienten hadde initialt fått implantert en tokammerpacemaker på grunnlag av AV-blokk grad 2, type II (Mobitz). EKG-registreringen i figur 2 viser imidlertid AV-blokk grad 2, type I (Wenckebach) med gradvis økende PQ-tid før bortfall av AV-overledningen og kortere PQ-tid på første kompleks etterpå. AV-blokk grad 2, type I (Wenckebach) er ikke unormalt hos friske 20-åringer og gir vanligvis ikke indikasjon til implantasjon av pacemaker. Det i kasuistikken beskrevne videre pasientforløp med nytt bevissthetstap og funn av ikke-kardial årsak (periventrikulær nodulær heterotopi) gir retrospektivt ytterligere støtte for mistanken om ikke indisert pacemakerimplantasjon.

Published: 06.11.2019
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media