Kommentar

Enig!

Kristine Vinge-Holmquist
Turnuslege i distrikt
Interessekonflikt:  Nei

Så enig at vi burde adoptere dette fra Sverige! Har selv hatt praksis på øye, Ønh, nevrologi, radiologi, pediatri og gyn/obs ved sahlgrenska i Gøteborg og gjennomgående følt meg sett, hørt og velkommen i motsetning til ved de fleste praksisperiodene ved UiO (med noen få unntak). Tror rekrutteringen til enkelte fag kan økes på denne måten i tillegg til å øke læringsutbyttet og leselysten for studenten.

Published: 29.11.2019
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media