Kommentar
Viktig at prøveforelesningens hensikt blir oppfylt