Kommentar
Å mobilisere, lete og finne – anomi ved afasi