Kommentar

Interessant kommentar

Berit Bringedal
Forsker
Interessekonflikt:  Nei

Det er en interessant kommentar. Dersom det er slik at ressurssterke lettere kommer til tjenester uten medisinsk betydning, bidrar jo ikke helsetjenesten til å forsterke den sosiale ulikheten, bare til sløsing.

På den annen side kunne disse ressursene blitt brukt til å forbedre helsen til dem med dårligst helse, som igjen kunne ført til redusert helseulikhet. Hvis dette er tilfellet, kan man si at å kaste bort ressurser på unødvendige tiltak bidrar til å opprettholde ulikheten - men ikke til å forsterke den.

Dette er selvsagt empiriske spørsmål. Det ville vært både nyttig og interessant å få tall over det totale omfanget av unødvendige tiltak som tilbys, og hvordan dette fordeler seg mellom ulike sosioøkonomiske grupper.

Published: 23.09.2019
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media