Kommentar

Fungerer dette på små tettsteder?

Krank Kalle
Uførepensjonist
Interessekonflikt:  Nei

"For å opprettholde profesjonell distanse, bør leger ikke være Facebook-venn med nåværende eller tidligere pasienter."
Hva med leger fra småe tettsteder som har vokst opp blant venner som nå er pasienter?

Publisert: 30.09.2019
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media