Kommentar

Dessverre nødvendig

Skjøtt Gro Moen
Bioingeniør
Interessekonflikt:  Nei

Jeg henviser til de 2 reglene: 1) * Leger må gjerne delta i diskusjoner, men må uttrykke seg slik at deres innlegg ikke kan oppfattes støtende eller diskriminerende. De bør også være saklige. Det kan være en god regel å tenke at det man skriver, kan komme på trykk i avisen. 2)* Det kan være fristende å komme med diagnostiske vurderinger av offentlige personer. Det bør man avstå fra.

I lys av borreliadiskusjonen i aviser i 2013 er dette veldig bra, og jeg tenker at behovet for nye regler nettopp kommer bl.a med dette som bakteppe, spesielt de to punktene ovenfor. Flere enn meg skrev til rådet for legeetikk den gangen, men resultatet var nedslående. Rådet mente «at ytringsfriheten er grunnleggende, og rådet mener at det er akseptabelt og kanskje nødvendig i vår tabloide verden å bruke et spisset språk for å fremme et klart budskap i denne typen debatter» Verden går altså framover! Takk!

Publisert: 27.09.2019
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media