Kommentar
Viktige aspekter i behandlingen for ALS-pasienter