Kommentar

Ordletingsvansker...

Vegard Clausen
Lege i spesialisering
Interessekonflikt:  Nei

Heldigvis forekommer "ordletingsvansker" kun fire ganger i Tidsskriftets "nettutgave".
Jeg kan vanskelig se at videre bruk av begrepet "ordletingsvansker" kan forsvares, i noen som helst sammenheng.

Published: 03.08.2019
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media