Kommentar
Ja till ömsesidig respekt, men tyvärr nej till enighet