Kommentar

Forebyggende aktivitet og eventuelt kosthold

Bror Just Andersen
Spesialrådgiver
Interessekonflikt:  No

Takk for interessante observasjoner og betraktninger knyttet til denne komplikasjonen.

Jeg er leder for en basketgruppe og hver høst har vi 20-30% av spillerne i aldersgruppene 13-14 år ute med denne typen lidelse. Mer regelen enn unntaket er at de sliter med dette fra 6 til 12 måneder enn 6 til 12 uker, selv med veiledning med fra et idrettsmedisinsk senter vi har avtale med.

For de unge er dette en veldig frustrerende periode. Ikke bare mister de muligheten til å drive med det synes er gøy på fritiden men også mye av det sosiale fellesskapet ved lagidretten forsvinner i større eller mindre grad. Hvert år ender det med at noen mister motivasjonen og slutter med organisert idrett. Ut fra dialog med hånball og fotball har jeg skjønt at dette ikke er unikt for basketball og med en så stor andel som 20-30% bør dette også være av interesse i et folkehelsemessig perspektiv.

Jeg har søkt mye informasjon om tema både nasjonalt og internasjonalt men finner skremmende lite fokus, forskning og råd knyttet til forebyggende aktiviteter og eventuelt kosthold?

I mitt hode ville et slikt fokus være av høy interesse for svært mange idrettsforeninger og i et folkehelseperspektiv ha stor betydning som en brikke i kampen mot frafallet i organisert idrett blant ungdom.

Published: 16.08.2019
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media