Kommentar

Hva er kilden?

Hans Olav Fekjær
Psykiater
Interessekonflikt:  Nei

En liten artikkel i Tidsskriftet hevder at det i en periode var alkoholforbud i Norge (1). Det er feil, det var bare forbud mot visse alkoholvarer: Brennevin i 1916-1927, sterkvin (hetvin) i 1917-1923, mellomsterkt øl (pils og bayer) 1917-1919 og sterkøl (bokkøl) 1917-1920. Frislippet av øl gjorde at det meste av reduksjonen i brennevinsalg ble kompensert av øl.

Derimot er det korrekt at det var alkoholforbud i USA, først i delstater, i hele landet fra 1919 til 1933.

Artikkelen hevder at ”mye tyder på at alkoholinntaket faktisk økte i denne perioden”. Hva er kilden for dette? De årene det var sterkest restriksjoner i Norge, raste tallene for drukkenskapsforseelser, innkommet for alkoholisme, straffanger og nyinnsatte tvangsarbeidere. I USA ble antall døde av levercirrhose halvert i årene da forbudet i delstatene økte fra ingen til flertallet (1914-19), og holdt seg faktisk på dette lavet nivået helt til etter annen verdenskrig. (2).

Referanser: 

1: Didriksen J: Notis om alkoholforbud i USA. Tidsskr Nor Lægeforen 1919; 39: 103

2: Fekjær, HO: Rus. Gyldendal akademisk, 4. utgave 2016

Published: 15.07.2019
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media