Kommentar

Svar til Karoline Bragstad

Anette Hylen Ranhoff
Professor i geriatri
Interessekonflikt:  Nei
Strand Bjørn Heine
Seniorforsker
Folkehelseinstituttet

Takk for en svært nyttig kommentar fra Karoline Bragstad om at dødeligheten i befolkningen kontinuerlig overvåkes og at det er tilgjengelige ukesvise rapporter fra Folkehelseinstituttet. Ved å følge disse rapportene kan vi dermed følge med i perioder der vi vet at det har vært svært høye, eller svært lave temperaturer.
Vi fant ikke økt dødelighet hos de over 75 år eller de over 85 år, som rapportene fra Folkehelseinstituttet ikke gir spesifikke dødelighetstall for, og mener derfor at vår rapport gir viktig informasjon. Til tross for at vi nå, heldigvis, ikke fant økt dødelighet hos eldre, mener vi at det kan være grunn til å studere og overvåke mulige andre negative effekter av ekstreme temperaturer på sårbare befolkningsgrupper i fremtiden. Det kan for eksempel være sykehusinnleggelser av eldre, kronisk syke og rusmisbrukere.

Published: 22.06.2019
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media