Kommentar

Skygger banen når de utfordres

Preben Aavitsland
Kommuneoverlege i Arendal og Froland, overlege ved Folkehelseinstituttet
Interessekonflikt:  Yes
Jeg var sekretær for Folkehelseinstituttets krisegruppe under influensapandemien i 2009

Når Ulvestad og Slørdal blir utfordret til å bevise sine påstander om 2009, altså selve premisset for deres artikkel, skygger de banen. De vil ikke diskutere beslutningen om vaksinasjonsanbefalingen i 2009, for den er ikke «tema for vår artikkel», «gjort er gjort», og «beslutningen kan ikke reverseres». De foretrekker at deres mistanker blir hengende ved norske helsemyndigheter og flere titalls medarbeidere ved blant annet Folkehelseinstituttet og dermed bidra til å svekke deres troverdighet. Det er uredelig. Det er derfor nødvendig at Ulvestad og Slørdal enten erklærer at påstandene ikke gjaldt norske forhold eller dokumenterer det bedre.

Hvilke «fagpersoner med økonomiske bindinger til farmasøytisk industri [var] sentrale premissleverandører» for Folkehelseinstituttets råd om at hele befolkningen burde vaksinere seg, og hvordan konkret gikk disse fagpersonene fram for å påvirke denne beslutningen? Hvilke «data som kunne ha underbygget [at Pandemrix var virkningsløs og utrygg], ble underslått» av helsemyndighetene i Norge?

Og hvorfor i all verden hevder de at Pandemrix viste seg ikke å være effektiv når et titalls europeiske studier tyder på at den var den best beskyttende influensavaksinen som noen gang har vært i bruk?

Ulvestad og Slørdal bør forstå at de flørter med den utbredte konspirasjonsteorien om at Folkehelseinstituttet og vaksineprodusenten i det skjulte samarbeidet om å skremme med svineinfluensa for å få folk til å ta en vaksine som man selv visste var farlig.

Samme teori i Tyskland forsøker Ulvestad og Slørdal å bevise med et oppslag i et tysk ukeblad om at regjeringen der bestilte en annen vaksine enn Pandemrix til seg selv, angivelig fordi de visste at Pandemrix var utrygg. Vil de rette samme anklage mot min tyske statsepidemiologkollega fra 2009 som i e-post til meg skriver at han bestemt kan bekrefte at «den føderale regjeringens beslutning om å inngå en kontrakt med et annet firma for å sikre vaksiner for føderalt ansatte, ikke var drevet av eller påvirket av bekymringer for vaksinesikkerhet» (G. Krause, personlig meddelelse, min oversettelse)? Han forklarer at Pandemrix var bestilt av delstatene, men det var uklart hvordan de ville prioritere mellom målgruppene. Regjeringen ville derfor selv skaffe vaksiner til sine ansatte «for å sikre driften av føderale, offentlige tjenester under pandemien». På det tidspunktet var det bare én produsent som kunne love leveranser, og det var ikke produsenten av Pandemrix. Et vennlig råd fra meg til U&S er at de bør være mer kritiske til ting de leser i tyske ukeblad selv om oppslagene skulle passe godt inn i deres personlige forestillinger om virkeligheten.

Published: 07.06.2019
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media