Kommentar

Pandemrix var effektiv

Preben Aavitsland
Kommuneoverlege i Arendal og Froland, overlege ved Folkehelseinstituttet
Interessekonflikt:  Yes
Jeg var sekretær for Folkehelseinstituttets krisegruppe under influensapandemien.

Elling Ulvestad og Lars Slørdal påstår – uten nærmere begrunnelse – at Pandemrix ikke var effektiv, altså at de vaksinerte ikke ble beskyttet mot influensa forårsaket av A(H1N1)pdm09, viruset som forårsaket influensapandemien fra 2009. Påstanden stemmer dårlig med litteraturen.

En studie fra Sverige viste rundt 90 % mindre influensa blant vaksinerte under toppen av pandemien høsten 2009 (1). De samme forskerne viste at beskyttelsen var høy blant barn også i pandemiens andre bølge i 2010-2011 (2). En studie fra Finland viste beskyttelse på over 80 % både i 2009-10 og 2010-11 (3). En studie i Norge viste en beskyttelse på 80-90 % mot influensa under hovedbølgen høsten 2009 (4).

En rekke andre observasjonsstudier har vist liknende resultater. Studiene har varierende design og utfallsmål (influensa, laboratoriebekreftet A(H1N1)pdm09-influensa og sykehusinnleggelse) og er fra en rekke områder (Spania, Frankrike, Tyskland og Storbritannia) men viser gjennomgående en beskyttelse på rundt 80 – 100 %. Selv om studiene ikke er randomiserte og derfor kan ha noen skjevheter, taler antallet studier og deres konsistente, høye estimater mot at resultatene kan tilskrives skjevheter alene. Studienes resultater stemmer med kunnskapen om Pandemrix’ sterke immunogenisitet i randomiserte studier.

Samlet tyder disse studiene på at Pandemrix ga sterkere (oftest minst 80 %) og mer varig beskyttelse (to sesonger) mot influensa forårsaket av det nye viruset A(H1N1)pdm09 enn det de ordinære influensavaksinene gir mot sesonginfluensa. Det betyr at nordmenn som valgte å vaksinere seg med Pandemrix høsten 2009, reduserte sin risiko for infeksjon med det nye viruset under slutten av den første og hele den andre pandemibølgen. Hadde Pandemrix vært tilgjengelig i Norge bare noen få uker tidligere, kunne mesteparten av pandemien vært unngått (5).

Litteratur
1. Örtqvist A, Berggren I, Insulander M et al. Effectiveness of an adjuvanted monovalent vaccine against the 2009 pandemic strain of influenza A(H1N1)v, in Stockholm County, Sweden. Clin Infect Dis 2011; 52: 1203-11.
2. Örtqvist Å, Bennet R, Hamrin J et al. Long term effectiveness of adjuvanted influenza A(H1N1)pdm09 vaccine in children. Vaccine 2015; 33: 2558-61.
3. Syrjänen RK, Jokinen J, Ziegler T et al. Effectiveness of pandemic and seasonal influenza vaccines in preventing laboratory-confirmed influenza in adults: a clinical cohort study during epidemic seasons 2009-2010 and 2010-2011 in Finland. PLoS One 2014; 9: e108538.
4. Guzmán HBR, Aavitsland P, Feiring B et al. Usefulness of health registries when estimating vaccine effectiveness during the influenza A(H1N1)pdm09 pandemic in Norway. BMC Infect Dis 2012; 12: 63.
5. Freiesleben de Blasio B, Iversen BG, Scalia Tomba G. Effect of vaccines and antivirals during the major 2009 A(H1N1) pandemic wave in Norway – and the influence of vaccination timing. PLoS ONE 2012; 7: e30018.

Published: 03.06.2019
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media