Kommentar

Leserammeforskyvning

Elling Ulvestad
Avdelingssjef/Professor
Interessekonflikt:  No
Lars Slørdal
Professor/Overlege
NTNU/St. Olavs hospital

Når en gensekvens tilføres eller mister et nukleotid, affiseres leserammen. Da blir det uttrykte proteinet abnormt. Samme fenomen kan tydeligvis ramme debatter. Og i dette tilfellet ser det ut til at leserammeforskyvning har gitt grobunn til både konspirasjonsantakelser, skjulte budskap og misforståelser.

Vårt sentrale anliggende er transparens i sentrale, overnasjonale beslutningskjeder. Likevel leser Aavitsland fortsatt Folkehelseinstituttet anno 2009 og seg selv inn i alt vi skriver. Det er muligens derfor han også leser at vi flørter med en «utbredt» konspirasjonsteori om at Folkehelseinstituttet og vaksineprodusenten i det skjulte samarbeidet for å få folk til å ta en vaksine som var farlig. Denne oppsiktsvekkende påstanden er helt fremmed for oss, og er ikke belagt med referanser.

Det blir etter hvert også tydelig at Aavitsland har sin egen oppfatning av hva som er gyldig dokumentasjon. Der Spiegel er et europeisk fyrtårn for undersøkende journalistikk. Aavitslands bruk av en privat e-post fra en kollega i Tyskland som belegg for at Der Spiegel tar feil er umulig å forholde seg til – for alle.

Aavitslands påstand om Pandemrix' effekt er også kuriøs. Antall influensadødsfall i Norge – hvor 45 % av en befolkning på 4,8 millioner ble vaksinert i 2009 - var omtrent identisk med antall dødsfall i Danmark, som hadde 6 % vaksinasjonsdekning i en befolkning på 5,5 millioner (1 ,2). Og mens sesonginfluensavaksiner vanligvis gir få bivirkninger, er det veldokumentert at vi i Norge registrerte et urovekkende høyt antall tilfeller av narkolepsi etter vaksinasjonsprogrammet med Pandemrix (3). Hvis en vaksine som var uten effekt på de alvorligste utfallene og dessuten ga et urovekkende høyt antall alvorlige bivirkninger er "den best beskyttende influensavaksinen som noen gang har vært i bruk", bør vi kanskje betakke oss ved neste korsvei.

Spanskesyken for 100 år siden antas å ha tatt inntil 100 millioner menneskeliv. Og historien kan gjenta seg. Vi ser ut til å være enige om at ingen norske borgere skal påtvinges influensavaksiner. Da må vi også legge til side paternalistiske holdninger og retthaveri.

Referanser:

1. https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/influensa/pandemi/rappo… (16.6.2019).
2. Mølbak K, Widgren K, Jensen KS et al. Burden of illness of the 2009 pandemic of influenza A (H1N1) in Denmark. Vaccine 2011; 29 (suppl 2): B63 – B69.
3. Trogstad L, Bakken IJ, Gunnes N et al. Narcolepsy and hypersomnia in Norwegian children and young adults following the influenza A(H1N1) 2009 pandemic. Vaccine 2017; 35: 1879-85.

Published: 17.06.2019
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media