Kommentar
Klimakrisen - når ekspektans er grovt medisinsk uforsvarlig